Stratili sme vkus alebo nemáme záujem?

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
napísané 1.12.2015 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 12.4.2017

Stále platnou výzvou pre každú samosprávu je starostlivosť o výzor dediny. Stav jej prostredia totiž nie je vecou len peňazí, ale aj svedomia obyvateľov. Pohľad na našu dedinu nastoľuje otázku: Stratila dedina vkus alebo nechcú ľudia žiť v krajšom prostredí? Otvorme diskusiu otázkou komu a ako v dedine záleží na svojom domove.

Keď sa ľudstvo pozrie do zrkadla svojho prostredia v ktoromkoľvek storočí, vždy vidí tvár danej doby. Vkus sa však mení a prejavuje sa aj na výzore dediny. Záleží na rozhodnutí ako bude vyzerať dom, plot či ulica. Jednou rovinou vkusu je jeho komplikovanosť, čo vedie k názorom, že napríklad vyhodený odpad na nesprávnych miestach je „obyčajná“ vec, načo si komplikovať život.
Vkus dokáže byť čarovným slovom pre tých, čo aj pri pohľade na rozhodený odpad majú pocit záľuby. Poriadok v likvidovaní odpadu je sťaby pokusom o súhlas týkajúci sa vkusu. Dôležité je uvedomiť si, že vkus týkajúci sa domu, plotu či celej ulice má podstatu v ich forme, teda v tom, aký ich výraz si zvolíme. Pre dedinu je dosť typický názor - čo robí sused, to sa ma netýka. Logicky vzaté, nebudem ho upozorňovať, pretože sa nahnevá a nestojí to za zhoršené susedské vzťahy. Ale naozaj sa s tým chceme zmieriť? Myslím si, že cesta tadiaľto nevedie. Môžeme teda osloviť obyvateľov dediny a aj nájsť si miesto, úlohu a zodpovednosť pri jej rozvoji. Svoj vkus si cibríme pri „čítaní“ a hodnotení prostredia, v ktorom žijeme. Je pekné nahádzať sklo, papier mimo zbernej nádoby? Je v poriadku, keď obec vynaloží nemalé úsilie na vyčistenie potoka a my občania, ktorí sa hrdíme peknými záhradami okolo svojich domov vysypeme pokosenú trávu a pohrabané lístie k potoku alebo priamo do vyčisteného koryta? A čo čistý vzduch, čo majú obyvatelia obce robiť so zamoreným priestorom po spaľovaní lístia a záhradného odpadu, nie je prvoradé naše zdravie a zdravie našich detí ?

Na záver iba toľko, sami vidíme vo svojom okolí veľa nedostatkov, nezodpovedných ľudí, ktorí ešte nedocenili význam životného prostredia a neuvedomujú si, že dedina patrí nám všetkým a tak bolo by vhodné, keby sme spoločne vychovávali  občanov, ktorí ľahostajne pristupujú k nášmu životnému prostrediu.

Komisia životného prostredia  sa  rozhodla  vyzvať Vás občanov  k spolupráci pri riešení problémov na úseku životného prostredia tentokrát iným, neštandardným spôsobom:

Fotografickou súťažou, ktorá začne prvým jarným dňom roku 2016:

  • chceme čo najpodrobnejšie zmapovať všetky problémové lokality,
  • chceme v nich identifikovať príčiny podieľajúce sa na ich vzniku,
  • chceme poznať Vaše názory a návrhy na riešenie problémových lokalít,
  • prostredníctvom fotografickej súťaže chceme zdokumentovať vnímanie problémov očami Vás občanov.


Fotografickú súťaž je možné týmto zverejnením považovať za vyhlásenú.

Súťažiť sa bude na témy:

„ZÁKUTIA OBCE, NA KTORÉ NIE SME HRDÍ“
(fotografické zdokumentovanie problémových lokalít)

„PRICHYTENÍ PRI ČINE“
(objektívom fotoaparátu, resp. mobilu, prichytení aktéri neporiadku pri čine).

Fotografická akcia potrvá rok. Účelom je zachytiť všetky štyri ročné obdobia a ich vplyv na úroveň znečistenia obce. Fotografie budú aj priebežne uverejňované na úradnej tabuli obce a na web stránke obce.

Fotografická súťaž bude vyhodnotená v marci 2017 a autori 3. najzaujímavejších fotografií budú ocenení vecnými cenami.

Aby ste mohli byť zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny, na zadnú stranu fotografií uveďte  meno, priezvisko a adresu a Váš súhlas na použitie osobných údajov.  Súťažiť môžu už aj žiaci základnej školy.

 

Fotografie je možné doručiť, zaslať poštou na adresu Obecný úrad v Rosine, 013 22 Rosina 167, vložením do schránky Obecného úradu v Rosine.

Jaroslav Lysík
predseda komisie verejného poriadku a komisie životného prostredia

 

 

 

 

Nové dokumenty