Zákaz spaľovania odpadov zo záhrad a domácností

OZNAM
napísané 5.11.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 5.11.2019

Opätovne dôrazne upozorňujeme, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané. Osobitne v období, keď sa zbiera úroda, niektorí ľudia  pália odpad zo záhrad, trávu, konáre či vňate. Dochádza tak k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu je aj porušovaním zákona o odpadoch, v  ktorého zmysle je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených.

Odpad zo záhrady ako trávu, lístie, konáre a pod. môžu občania odovzdať na dvore za obecným úradom do zeleného kontajnéra. 

Nové dokumenty