Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia ihriska“

OZNAM
napísané 5.9.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 5.9.2019

Lehota na predkladanie ponúk je do 18.9.2019 do 10:00 hod.

 

Nové dokumenty