Sociálna komisia

AKO VYBAVIŤ
napísané 6.1.2013 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 10.10.2015

Sociálna komisia pri Obecnom úrade Rosina oznamuje občanom – žiadateľom o sociálnu výpomoc, že žiadosti je potrebné podávať  predmin. 10 kalendárnych dní zasadnutím obecného zastupiteľstva obce.

 

 

Nové dokumenty