Stravovanie

KULTÚRNY DOM
napísané 4.10.2014 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 28.7.2016

Kontakt

p. Jaroslav Zábojník
Tel. č.: 041/59 83 485, 0905 358 355

1.2.2011Sociálna výpomoc dôchodcom pri odbere stravy (70.2 KB)pdf

21.8.2016Jedálny lístok od: 22. 8. – 26. 8. 2016 (551.5 KB)doc
15.8.2016Jedálny lístok od: 15. 8. – 19. 8. 2016 (551 KB)doc
5.8.2016Jedálny lístok od: 8. 8. – 12. 8. 2016 (551 KB)doc
25.7.2016Jedálny lístok od: 25. 7. – 29. 7. 2016 (551.5 KB)doc
11.7.2016Jedálny lístok od: 11. 7. – 15. 7. 2016 (551 KB)doc
28.6.2016Jedálny lístok od: 4. 7. – 8.7. 2016 (551 KB)doc
28.6.2016Jedálny lístok od: 27. 6. – 1. 7. 2016 (551.5 KB)doc
14.6.2016Jedálny lístok od: 20. 6. – 24. 6. 2016 (551 KB)doc
14.6.2016Jedálny lístok od: 13. 6. – 17. 6. 2016 (551 KB)doc
7.6.2016Jedálny lístok od: 6. 6. – 10. 6. 2016 (551.5 KB)doc
20.5.2016Jedálny lístok od: 23.5. – 27.5.2016 (551.5 KB)doc
17.5.2016Jedálny lístok od: 16.5. – 20.5.2016 (551 KB)doc
6.5.2016Jedálny lístok od: 9.5. – 13.5.2016 (551 KB)doc
1.5.2016Jedálny lístok od: 2.5. – 6.5.2016 (551.5 KB)doc
25.4.2016Jedálny lístok od: 25.4. – 29.4.2016 (551.5 KB)doc
17.4.2016Jedálny lístok od: 18.4. – 22.4.2016 (551 KB)doc
2.4.2016Jedálny lístok od: 4.4. – 8.4.2016 (551 KB)doc
24.3.2016Jedálny lístok od: 29.3. – 1.4.2016 (551 KB)doc
20.3.2016Jedálny lístok od: 21.3. – 24.3.2016 (550.5 KB)doc
7.3.2016Jedálny lístok od: 14.3. – 18.3.2016 (551 KB)doc
7.3.2016Jedálny lístok od: 7.3. – 11.3.2016 (550.5 KB)doc
25.2.2016Jedálny lístok od: 29.2. – 4.3.2016 (551.5 KB)doc
21.2.2016Jedálny lístok od: 22.2. – 26.2.2016 (552 KB)doc
15.2.2016Jedálny lístok od: 15.2. – 19.2.2016 (551.5 KB)doc
10.1.2016Jedálny lístok od: 11.1. – 15.1.2016 (550.5 KB)doc
20.12.2015Jedálny lístok od: 21.12. – 23.12.2015 (551 KB)doc
12.12.2015Jedálny lístok od: 14.11. – 18.12.2015 (552.5 KB)doc
6.12.2015Jedálny lístok od: 7.11. – 11.12.2015 (551.5 KB)doc
29.11.2015Jedálny lístok od: 30.11. – 4.12.2015 (552.5 KB)doc
16.11.2015Jedálny lístok od: 16.11. – 20.11.2015 (551 KB)doc
10.11.2015Jedálny lístok od: 9.11. – 13.11.2015 (552.5 KB)doc
2.11.2015Jedálny lístok od: 2.11. – 6.11.2015 (552.5 KB)doc
21.10.2015Jedálny lístok od 26.10. do 30.10.2015 (552.5 KB)doc
19.10.2015Jedálny lístok od: 19.10. – 23.10.2015 (552 KB)doc
10.10.2015Jedálny lístok 42. týždňa r. 2015 (551.5 KB)doc
4.10.2015Jedálny lístok 41. týždňa r. 2015 (552 KB)doc

Nové dokumenty

 
23.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 76/2017
23.8.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Jaromír Brezáni
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript