SAMOSPRÁVA 26.1.2018

Zhodnotenia roka

SAMOSPRÁVA 6.2.2015

Hlavná kontrolórka obce

SAMOSPRÁVA 16.6.2011

Územný plán obce Rosina

SAMOSPRÁVA 20.10.2011

Faktúry - prijaté

SAMOSPRÁVA 16.10.2011

Tlačivá

SAMOSPRÁVA 20.5.2011

Ďalšie dokumenty

SAMOSPRÁVA 29.5.2011

Zastupiteľstvo obce Rosina

SAMOSPRÁVA 29.5.2011

Správa obce

SAMOSPRÁVA 28.5.2011

Kancelária starostu

Nové dokumenty